Általános szerződési feltételek (ászf)

Brahmayurveda Center Kft. Egészségügyi szolgáltatás és szolgáltatáscsomag igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

I. Általános rendelkezések

1.1. A Brahmayurveda Center Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-355132, adószám: 27344994-2-42, székhely: 1101 Budapest, Expo tér 5-7., e-mail: reservations@brahmayurveda.com, telefon: +36 70/342-99-69) (továbbiakban: Brahmayurveda vagy Megbízott) és a Brahmayurveda által nyújtott privát finanszírozású egészségügyi szolgáltatást, vagy a privát egészségügyi szolgáltatást szállodai szolgáltatással együtt (a továbbiakban: egészségügyi szolgáltatáscsomag) igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél vagy vendég) között létrejött, egészségügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződésre (a továbbiakban: Szerződés) a Felek egyéb tartalmú külön írásbeli megállapodása hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) foglaltak az irányadóak.

1.2. Az egészségügyi szolgáltatás vagy egészségügyi szolgáltatáscsomag (a továbbiakban együttesen: Szolgáltatások) igénybevételével Felek megbízási jogviszonyt létesítenek egymással, megbízási díj fizetése ellenében teljesítendő Szolgáltatások igénybevételére. Az Ügyfél által történő előleg megfizetése esetén már az előleg megfizetésével, de legkésőbb személyes megjelenése esetén a beleegyező nyilatkozat aláírásával elismeri, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte, elolvasta, megértette,tudomásul vette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

II. Brahmayurveda által nyújtott Szolgáltatások

2.1. A Brahmayurveda az Ügyfél részére a hatályos jogszabályok, szakmai protokollok, továbbá jelen ÁSZF szerinti feltételek mellett Szolgáltatásokat nyújt az Ügyfél, illetve egyéb kedvezményezettje (pl: gyermek, családtag) részére.
2.2. Brahmayurveda kijelenti, hogy a Szolgáltatások teljesítéséhez szükséges tárgyi-, személyi feltételekkel, az egészségügyi tevékenység tekintetében, tevékenységére általános szakmai felelősségbiztosítással, a megfelelő hatósági engedélyekkel rendelkezik, a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy Megbízott/Brahmayurveda jogosult a Szolgáltatások teljesítése során közreműködőt igénybe venni, akinek szolgáltatását az Ügyfél részére közvetíti, közvetített szolgáltatásként.

2.3. Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételének helyszíne: 1065 Budapest, Podmaniczky utca 18. fszt. 2. szám (a továbbiakban: Brahmayurveda Központ), az egészségügyi szolgáltatáscsomag igénybevételének helyszíne: 2730 Albertirsa, Kossuth Lajos utca 2. szám (a továbbiakban: Brahmayurveda Pihenőház).

2.4. A Szolgáltatások igénybevétele során Felek együttműködésre kötelesek. Ezen együttműködési kötelezettség teljesítése körében az Ügyfél tájékoztatja Brahmayurvedat, mindazon körülményről, tényről (így különösen minden korábbi betegségéről, allergiájáról, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény, vagy bármilyen, függőséget okozó szer szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről, korábbi kezelésekre adott válaszreakcióiról), amely egészségügyi állapotmegállapításához, a megfelelő kezelési terv előkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez szükséges. Ügyfél köteles meglévő orvosi leleteit és mindennapi allopátiás gyógyszereit magával hozni. Az Ügyfél tájékoztatási kötelezettsége kiterjed saját betegségével összefüggésben mindarra a tényre, körülményre (így különösen fertőző betegségekre, foglalkozás végzését kizáró megbetegedésére, állapotra, szenvedélybetegségére, esetleg függőségére, előző kezelések után jelentkező mellékhatásokra), amely saját, mások életét, vagy testi épségét veszélyeztetheti. Az Ügyfél tájékoztatási kötelezettsége kiterjed továbbá a szolgáltatás igénybevétele alatt saját magán tapasztalt rosszullétre, általa elszenvedett balesetre. Brahmayurveda döntése alapján amennyiben szükségesnek ítéli meg, mentőszolgálatot hívhat az Ügyfélhez annak beleegyezése nélkül. A jelen pontban foglalt eset miatt felmerülő költségek az Ügyfelet terhelik.

2.5. Amennyiben az Ügyfél a tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy csak részben tesz eleget, úgy az ennek elmaradásából eredő következményekért Brahmayurvedát sem szakmai, sem anyagi felelősség nem terheli.

2.6. Brahmayurveda az egészségügyi szolgáltatáscsomag részeként az Ügyfélnek elméleti előadást tart, melyen fontos, a szolgáltatáscsomaghoz kapcsolódó tudásanyagot ad át. Brahmayurvedat nem terheli felelősség, amennyiben Ügyfél az előadáson nem jelenik meg, és az Ügyfél az információhiányból fakadóan nem tartja be a szolgáltatáscsomaghoz kapcsolódó előírásokat és ezzel saját életét, vagy testi épségét veszélyezteti.

2.7. Az Ügyfél kijelenti, hogy Brahmayurveda által nyújtott Szolgáltatásokat szabad önrendelkezési jogának biztosítása mellett veszi igénybe, egyúttal tudomásul veszi, hogy a létrejött jogviszony annak jellegénél fogva nem eredménykötelem. Mindebből következően Brahmayurveda nem vállal felelősséget az Ügyfél által elérni szándékozott bármely eredmény eléréséért, kötelezettsége az általa nyújtott szolgáltatások tőle telhető legmagasabb minőségű biztosításában áll.

2.8. Brahmayurveda célja, hogy az általa nyújtott Szolgáltatások igénybevételével elősegítse a test tisztulási folyamatait, beindítsa a gyógyulási folyamatokat, illetve ezáltal célja a prevenció, a betegségek megelőzése.
2.9. Brahmayurveda a Szolgáltatások nyújtása során, illetve azzal összefüggésben tudomására jutott személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 adatvédelmi rendelete (GDPR) rendelkezéseivel összhangban kezeli. Az adatkezelési tájékoztatót Brahmayurveda az Ügyfél rendelkezésére bocsátja, hozzájárulás alapú adatkezelés esetén az adatkezelést megelőzően beszerzi az érintett, illetve a törvényes képviselő hozzájárulását.

III. A Szolgáltatások igénybevételének menete

3.1. A Szolgáltatások igénybevétele előzetes bejelentkezést igényel, ezt az Ügyfél az alábbi módokon teheti meg:
– személyesen
– online
– e-mailben:reception@brahmayurveda.com,  reservations@brahmayurveda.com
– telefonon: +36-30-223-4062, +36-1-426-6691, +36-70-396-9-668

 1. 3.2.  Az Ügyfél köteles Szolgáltatások igénybevételekor arra alkalmas fizikai és pszichikai állapotban megjelenni, ellenkező esetben a Brahmayurveda jogosult a szolgáltatás nyújtását megtagadni. Tekintettel arra, hogy a Brahmayurveda magánegészségügyi szolgáltatásai tekintetében ellátási kötelezettséggel nem rendelkezik, jogosult az Ügyfél részére a Szolgáltatások nyújtását, a további kezelést indokolás nélkül megtagadni.
 2. 3.3.  Brahmayurveda tájékoztatja az Ügyfelet, hogy az ayurvédikus kezelés megkezdése előtt szükséges a testi és lelki felkészülés. Ennek részeként javasolt a Szolgáltatások igénybevétele előtt néhány nappal a dohányzás és az alkoholfogyasztás mellőzése, annak érdekében, hogy a szervezet jobban reagáljon a procedúrára.
 3. 3.4.  Amennyiben a vendég külföldről utazik Magyarországra, és a kezelés része az utazásának, javasolt, hogy a városlátogatást, bevásárlást a kúra végére ütemezze be.
 4. 3.5.  Brahmayurveda a bejelentkezést és adatrögzítést, adategyeztetést követően nyújtja az igényelt egészségügyi szolgáltatást.
 5. 3.6.  Az Ügyfél, választása szerint külön-külön vagy csomagban veszi igénybe Brahmayurveda szolgáltatásait. Ayurvedikus konzultáció keretében képet kaphat testtípusáról, lehetősége nyílik jógatermi óra (pranayama, jóga, meditáció) vagy előadás látogatására, előre egyeztetett időpontban igénybe vehet ayurvédikus kezelést, asztrológiát, lágy csontkovácsolást vagy beköltözhet egy előre meghatározott időszakra a Brahmayurveda Pihenőházba, hogy egészségügyi szolgáltatáscsomagon belül személyre szabott, tradicionális ayurvedikus kezelést/eket vegyen igénybe a test, elme és lélek egyensúlyának fejlesztése érdekében.
 1. 3.7.  Az Ügyfél az előre egyeztetett Szolgáltatás igénybevételének időpontját – lehetőség szerint legalább 10 perccel – megelőzően az adott Brahmayurveda helyszín recepcióján jelzi, hogy megérkezett a Szolgáltatás igénybevétele céljából. Brahmayurveda felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy az Ügyfél késedelme esetén Brahmayurveda nem tudja biztosítani a kezelés előre tervezett időtartamát.
 2. 3.8.  Brahmayurveda felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a kezelések alatt alsónemű viselése kötelező.
 3. 3.9.  Az állapotfelmérés sorána Brahmayurveda ayurvedikus orvosa egyezteti az Ügyféllel kezelésére és életmódjára vonatkozó javaslatait és különböző étrendkiegészítő gyógynövényeket ajánl külön fizetendő díjazás ellenében. (A Brahmayureda Pihenőház bentlakó vendégei részére a megfelelő teák, étrendkiegészítők, főzetek és alkalmazott olajok a szolgáltatási csomag részét képezhetik.)
 4. 3.10.  A Szolgáltatások igénybevétele során mindenféle stimuláns – mint az alkohol, a dohányzás, a fekete tea, a kávé, drogok, egyéb tudatmódosító szerek stb. – használata szigorúan kerülendő a gyógyulás folyamatának segítése érdekében.

IV. Egészségügyi szolgáltatáscsomag igénybevétele szállás és étkezés lehetőséggel a Brahmayurveda Pihenőházban

 1. 4.1  Ügyfél a Brahmayurveda Pihenőház helyszínén jogosult egészségügyi szolgáltatáscsomagot igénybe venni, mely során Brahmayurveda a kezelések nyújtása mellett szállás és étkezési lehetőséget biztosít egy komplex csomagban annak céljából, hogy a tisztulási/gyógyulási folyamatok a leghatékonyabban menjenek végbe.
 2. 4.2  Az Ügyfél az előre egyeztetett időpont előtt lehetőség szerint legalább 10 perccel megelőzően a Brahmayurveda Pihenőház recepcióján jelzi, hogy megérkezett a egészségügyi szolgáltatáscsomag igénybevétele céljából. Brahmayurveda felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy az Ügyfél késedelme esetén Brahmayurveda nem tudja biztosítani a kezelés előre tervezett időtartamát.
 3. 4.3  Az étrendkiegészítőkkel kapcsolatban Brahmayurveda felhívja az Ügyfelek figyelmét, hogy az elfogyott étrendkiegészítők pótlására csak a recepció nyitvatartási idejében van lehetőség. Annak érdekében, hogy a pótlás megfelelő időben megtörténhessen, kérjük jelezze az erre vonatkozó igényét a recepció nyitvatartási idejében.
 4. 4.4  Az egészségügyi szolgáltatáscsomag igénybevétele az alábbi feltételeknek megfelelően történik. 4.4.1. Az Ügyfél által lefoglalt időpont véglegesítéséhez, érvényesítéséhez 20% előleg befizetése szükséges, amely az ajánlat Brahmayurveda általi megküldését követő 10 napon belül esedékes. Az előleg befizetése történhet bankkártyával, illetve készpénzzel mindkét helyszínen, valamint átutalással a Brahmayurveda bankszámlaszámára.

  4.4.2.
  4.4.3. A megérkezést, beköltözést követő napon az Ügyfél köteles az árajánlatban

  szereplő teljes összeget kiegyenlíteni. Amennyiben az Ügyfél megérkezést, beköltözést követő napon nem egyenlíti ki az árajánlatban szereplő teljes összeget, úgy a kezelés és szolgáltatás nyújtás, beleértve a szállás és étkezés szolgáltatását is,Brahmayurveda részéről felfüggeszthető, annak későbbi pótlására nincs lehetőség. Amennyiben az Ügyfél bármilyen okból kifolyólag megszakítja a kiírt kezelések folyamatát, meggondolja magát, vagy a tervezettnél előbb kívánja elhagyni a Brahmayurveda Pihenőházat, az Ügyfél nem jogosult a kifizetett, azonban igénybe nem vett szolgáltatások ellenértékét visszakövetelni, illetve Brahmayurveda nem köteles azt visszafizetni, tekintettel arra, hogy Brahmayurveda az Ügyféllel előre egyeztetett időszakra kizárólag az Ügyfél részére fenntartotta és lefoglalta a szobát, valamint az Ügyfél rendelkezésére állította terapeutáit. Kivételt képez ez alól a jelen ÁSZF 5.8. és 5.10. pontjában foglalt rendelkezés. Brahmayurveda kifejezetten ellenjavallja a menstruáció idején történő bármely kezelés igénybevételét. Ügyfél tudomásul veszi, hogy menstruáció miatt nem jogosult a kifizetett, azonban igénybe nem vett szolgáltatások ellenértékét visszakövetelni, illetve Brahmayurveda nem köteles azt visszafizetni.

 1. 4.5  Brahmayurveda, a fenti 4.4.3. pontban foglalt események esetleges bekövetkezése esetére kifejezetten javasolja, hogy az egészségügyi szolgáltatáscsomag igénybevétele esetén a vendég kössön sztornó/útlemondási biztosítást egy általa választott biztosítónál. Brahmayurveda kifejezetten felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy Brahmayurveda kizármindennemű felelősséget a pénzvisszafizetés vonatkozásában, amennyiben Ügyfél elmulasztja a biztosítás megkötését. Brahmayurveda felhívja az Ügyfél figyelmét továbbá arra is, hogy a biztosítás megkötése nem jogosítja fel az Ügyfelet arra, hogy Brahmayurvedatól követelje vissza a befizetett összeget.
 2. 4.6  A szobában található felszerelések (párna, paplan, pléd, ágytakaró, ágyneműhuzat, fürdőlepedő, törölköző, köntös, vasaló, vasalódeszka, vízmelegítő, esernyő stb.) a Pihenőházban történő tartózkodása idejére állnak rendelkezésére, azokat nem lehet kivinni a Pihenőház területéről.
 3. 4.7  Check in
  1. 4.7.1.  A Brahmayurveda Pihenőházba történő beköltözés minden esetben előzetes foglalást követően, hétfői napokon, 11:00-12:00 óra között történik. Ettől eltérő időpontban kizárólag előzetes egyeztetést követően kerülhet sor beköltözésre.
  2. 4.7.2.  Amennyiben a beköltözés mégsem hétfői napra esne, Brahmayurveda nem tudja biztosítani az összes kezelés ütemezés szerinti teljesítését.
  3. 4.7.3.  Az Ügyfél beköltözéskor köteles tájékoztatni Brahmayurvedat olyan betegségével összefüggésben mindarról a tényről, körülményről (így különösen fertőző betegségekre, foglalkozás végzését kizáró megbetegedésére, állapotra, szenvedélybetegségére, esetleg függőségére tekintettel), amely mások életét, vagy testi épségét veszélyeztetheti.
 4. 4.8  Check out
  1. 4.8.1.  A szobákat az Ügyfél a kiköltözés napján 11:00-ig köteles elhagyni. A szobák más időpontban, vagy más napon történő elhagyására csak előzetes egyeztetést követően van mód.
  2. 4.8.2.  A Check out alkalmával az Ügyfél köteles a szobák elhagyását követően a recepción a szobakulcsot, széfkulcsot, kapunyitót és – az Ügyfél számára a Brahmayurveda Pihenőházban való tartozókodása idéjére biztosított – termoszt visszaszolgáltatni. Ezek hiányában Brahmayurveda jogosult a zárcserékből, és a termosz pótlásából eredő költségeket utólagosan kiszámlázni.
 1. 4.9  Személyes felszerelés4.9.1. A Pihenőház bentlakásos szolgáltatásának igénybevétele esetén Brahmayurveda a következő személyes felszerelést javasolja: ajánlott a pamut alsónemű előnyben részesítése a kezelési idő alatt, figyelembe véve, hogy ezektől a kezelések után esetleg meg kell válni, tekintettel arra, hogy olajos masszázsok és szaunák követik egymást. Javasolt továbbá fürdőköpeny, papucs, tornacipő, jógatörölköző, sapka, sál, zokni, napszemüveg, kényelmes viselet, hölgyek részére: intim betét hozatala és használata. 4.9.2. Fürdőlepedő, köntös, vasaló, vasalódeszka, vízmelegítő minden szobában biztosított.
 2. 4.10  InternetIngyenes Wifi a Brahmayurveda Pihenőház egész területén elérhető, melyhez a jelszót a recepciós munkatárstól lehet kérni. Brahmayurveda felhívja a vendégei figyelmét, hogy a Brahmayurveda Pihenőházban történő tartózkodás alatt elvárás a telefonok és egyéb elektronikai készülékek használatának, valamint más vendégeket zavaró tevékenységek végzésének (pl. hangos zenehallgatás, filmnézés) mellőzése.
 3. 4.11  AkadálymentesítésA Brahmayurveda Pihenőház nem akadálymentesített, ebből kifolyólag

  Brahmayurvedanak nem áll módjában mozgáskorlátozott Ügyfeleket fogadni.

 1. 4.12  Kisállatok nem tartózkodhatnak a Brahmayurveda Pihenőházban, kisállatok behozatala nem engedélyezett! Brahmayurveda fenntartja a jogot, hogy kisállat behozatala esetén eltuasítsa a Check in-t, ebben az esetben Ügyfél köteles gondoskodni a kisállat Brahmayurveda Pihenőházon kívüli elhelyezéséről, és csak ezt követően jogosult a Check-in-re. Jelen rendelkezés megszegése esetén, amennyiben az Ügyfél kisállata bármilyen kárt okoz Brahmayurveda vagyontárgyaiban vagy felszerelési tárgyaiban, az Ügyfél köteles azt a kárt megtéríteni.
 2. 4.13  Látogatók fogadása
  1. 4.13.1.  Az Ügyfelek, benntartózkodásuk ideje alatt látogatót fogadhatnak a Brahmayurveda Pihenőházban, amelyre vonatkozó szándékukat kötelesek jelezni a recepción. A látogatókra a házirend előírásai érvényesek, ennek megszegéséért a látogatót fogadó Ügyfél tartozik felelősséggel.
  2. 4.13.2.  A látogatás ebédidőben (13:00-14:00 óra között), esetleg vacsoraidőben (17:30-18:30 óra között) vagy utána (18:30-21:00 óráig) lehetséges.
  3. 4.13.3.  Amennyiben a látogató az étterem, masszázs, és a jógaóra szolgáltatásokat szeretné igénybe venni, külön díjazás ellenében, azt legkésőbb előző nap a recepció felé szükséges jeleznie. Az Ügyfél látogatói részére – igény esetén, térítés ellenében – Brahmayurveda reggelit, ebédet, vacsorát készít. Erre vonatkozó igényeket is kellő időben szükséges jelezni.
  4. 4.14. HázirendÉrvényes foglalással rendelkező Ügyfelek és látogatók számára javasolt a Brahmayurveda Pihenőház Házirendjének áttekintése is, amely az alábbi főbb                      pontokat tartalmazza:
 1. 4.14.1.  Brahmayurveda megkéri vendégeit, hogy a szoba elhagyásakor kapcsolják le a világítást és az elektromos készülékeket.
 2. 4.14.2.  Törölközőkcseréjérecsakabbanazesetbenkerülsor,haazokatatusoló körül, a földön hagyják. A törölközők és ágyneműk cseréje hetente egyszer történik.
 3. 4.14.3.  Az ágyneműk tisztaságának megőrzése érdekében, tekintettel az olajos masszázsokra, Brahmayurveda arra kéri a vendégeket, hogy napközben kizárólag a letakart ágyakra feküdjenek!
 4. 4.14.4.  A kezelések alatt az alsónemű használata kötelező!
 5. 4.14.5.  Az egész Brahmayurveda Pihenőházban tartózkodni kell ahangoskodástól a ház és a vendégek nyugalmának megőrzése érdekében.
 6. 4.14.6.  A Brahmayurveda Pihenőházban szigorúan tilos az alkohol és más, bódult állapotot előidéző szerek használata, illetve birtoklása! Jelen pont megszegése esetén Brahmayurveda jogosult a szolgáltatást azonnalihatállyal felmondani.
 7. 4.14.7.  A szobák és a Pihenőház felszerelési tárgyait azok területéről kivinnitilos! A Pihenőház eszközeit rendeltetésszerűen kell használni.
 8. 4.14.8.  A Pihenőház elhagyása esetén a szobakulcsot kérjük leadni a recepción és jelezze, hogy elhagyja a szállodát. Amikor visszatér a Pihenőházba,ezt is jelezze a recepción.
 1. Az étterem (Happy Diwali)
 2.  
 1. 4.15.1.  Az étterem 8:00 és 19:00 óra között tart nyitva.
 2. 4.15.2.  Az ebédlőbe mobiltelefon bevitele szigorúan tilos! A vendégek azebédlőben, étkezések közben a mobiltelefonok használatának mellőzését

  szíveskedjenek betartani!

 3. 4.15.3.  Az ételek frissen készülnek és kerülnek felszolgálásra, ezértBrahmayurveda felhívja a vendégek figyelmét, hogy javasolt az egyes

  étkezéseknél az időben történő megjelenés.

 4. 4.15.4.  Brahmayurveda vegán és/vagy vegtariánus étkezést biztosít, ez alólkizárólag az ayurvédikus orvos javaslatára heti egy alkalommal halas

  étel engedélyezett vasárnapi napokon.

 5. 4.15.5.  A gyógykúra ideje alatt az ételek adagjai a vendégek kezelésénekeredményessége érdekében meghatározottak.
 6. 4.15.6.  Az étteremből/az étterem teraszáról étel és ital kivitele nem lehetséges.Az éttermi felszereléseket (pl. evőeszközök, poharak, tányérok stb.) és

  ételt a szobákba tilos bevinni!

 7. 4.15.7.  Amennyiben a vendég eltérő étkezésre tart igényt, és/vagy az adagokmennyiségét növelni szeretné, ezt az emiatt akár utólag felmerült költség megtérítése mellett megteheti saját felelősségére.
 8. A teafogyasztással kapcsolatos tudnivalók
 9. 4.16.1. Brahmayurvedaarrakériavendégeket,hogyvacsoraalkalmávalvigyék magukkal az üres termoszokat az ebédlőbe, hogy azokat ismét feltöltsék, és kiosztásra kerülhessenek. A kiosztott teamennyiségnél többet ne fogyasszanak, szomjúság esetén az épületen belül több helyen megtalálható a tisztított víz, melynek fogyasztása kb. 35-45 Celsius fokos hőmérsékleten javallott.
 1. 4.17.  A Brahmayurveda Pihenőházban történő tartózkodás ideje alatt kizárólag meleg italok és ételek fogyaszthatóak.
 2. 4.18.  A futógép kizárólagosan reggel 7:00 és este 19:00 óra között használható, sportcipőben, az előírt módon.
 3. 4.19.  Az öltözékkel kapcsolatban: a kezelések és az étkezések során a cél a fizikai test fűtése, hogy a méreganyagok cseppfolyós állapotba kerüljenek. A minél jobb eredmény elérése érdekében Brahmayurveda arra kéri vendégeit, öltözzenek rétegesen, melegen, használjanak sálat, sapkát, zoknit, esetleg kesztyűt is, ha szükséges.
 4. 4.20.  A Pihenőház teljes területén szigorúan tilos a dohányzás, a marihuána, az illegális drogok használata, illetve tiltott bármilyen egyéb olyan tevékenység, melynek eredményeképpen füst keletkezik.
 5. 4.21.  Nyílt láng/tűz használata tilos. Gyúlékony, robbanásveszélyes anyagok, tűzijáték elektromos főző, fűtőberendezések, használata/tárolása a Pihenőház területén tilos.
 6. 4.22.  A tűz- és balesetvédelmi szabályok betartása minden vendég számára kötelező!
 7. 4.23.  Hibabejelentés, eljárás baleset, vagy rosszullét esetén
  1. 4.23.1.  Kérjük vendégeinket, hogy a szobában tapasztalt esetleges meghibásodásokat, bárminemű elváltozásokat a recepción haladéktalanul szíveskedjenek jelezni!
  2. 4.23.2.  Ügyfél köteles a tőle elvárható segítséget nyújtani, ha más ügyfélnek vagy Brahmayurveda munkavállalójának élete vagy tesi épsége veszélyben van.
 8. 4.24.  Értékeik biztonsága
  1. 4.24.1.  Értékeiket a szobában található széfekben tudják biztonságba helyezni. A széfek kulccsal nyithatók-zárhatók, melyeket érkezésük napján a szobakulccsal együtt adunk át Önöknek.
  2. 4.24.2.  Központiszéfhasználataeseténírásosnyomtatványkitöltéseszükséges. Felelősséget kizárólag a központi széfben elhelyezett tárgyakért, értékekért vállalunk.
  3. 4.24.3.  Aszobaelhagyásakorkérjükügyeljenekaszobaajtóbezárására!Atalált tárgyakat a recepción le kell adni!
  4. 4.24.4.  Brahmayurveda nem vállal felelősséget a vendégek értékeiért, valamint nem vállal felelősséget lopás vagy a vendég értékeinek elvesztése esetén.
 9. 4.25.  Telefonhálózat4.25.1. Belső telefonhálózatunkon keresztül a szállodán belül a vendégektérítésmentesen tudnak telefonálni. Belföldi vonalas és mobilhálózatba történő,  valamint nemzetközi hívásindításra nincs mód.        

           5. Díjfizetés

          5.1.  A Brahmayurveda által nyújtott magánegészségügyi szolgáltatás társadalombiztosítási finanszírozással (OEP) nem rendelkezik, azt az Ügyfél
          díjmegfizetése ellenében veheti igénybe.           

 1. 5.2.  Brahmayurveda recepciója bármikor tájékoztatást ad a hatályos díjakról, illetve egyedi árajánlatot ad Ügyfél részére. Egészségügyi szolgáltatás és szolgáltatáscsomag fix és felxibilis áron vehető igénybe.
  Flexibilis áron igénybevett egyészségügyi szolgáltatás, illetve szolgáltatáscsomag esetén az Ügyfél jogosult legkésőbb a beköltözést megelőző 3. napon módosítani az érkezése vagy távozása napját, az igénybe venni kívánt szolgáltatás tartalmát, a szoba típusát vagy lemondhatja az érkezését. Ezesetben a korábban befizetett előleg ajándékkártya fomájában későbbi felhasználható Brahmayurveda szolgáltatásaira vagy Ügyfél kérése esetén visszafizetésre kerül a befizetéssel megegyező formában. Az érkezést megelőző 3 napon belül történő módosítás és lemondás esetén az előleg nem jár vissza.

  Fix áron igénybevett egyészségügyi szolgáltatás, illetve szolgáltatáscsomag esetén az érkezés vagy távozás napja, az igénybe venni kívánt szolgáltatás tartalma, a szoba típusa nem módosítható, illetve lemondás esetén az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a megfizetett előleg nem jár vissza.

 2. 5.3.  Az Ügyfél tudomásul veszi és vállalja, hogy amennyiben az előre egyeztetett szolgáltatásokon túl ayurvédikus orvosa további szolgáltatások igénybevételét indikálja, és azt az Ügyfél igénybe veszi, köteles ezen további szolgáltatások ellenértékét is kifizetni. Az indikált további szolgáltatások díjairól az Ügyfél azok elvégzését megelőzően tájékoztatást kérhet Brahmayurveda recepcióján.
 3. 5.4.  Az Ügyfél az alábbi módokon fizetheti meg a szolgáltatás ellenértékét:
 4. 5.5.  A Brahmayurveda jogosult listaárait bármikor, azok közzétételével egyidejűleg,egyoldalúan módosítani.
 5. 5.6.  Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a díjfizetés elmulasztása akár büntetőfeljelentést isvonhat maga után.
 6. 5.7.  Abban az esetben, ha az Ügyfél oldalán felmerülő okból kifolyólag a terápiás időszakmegszakad, a Brahmayurveda nem köteles az Ügyfél által már kifizetett összeg arányos

  részét visszafizetni.

 7. 5.8.  Abban az esetben, ha a terápiát az Ügyfél egészségi állapota miatt nem tudjamegkezdeni, és orvosi igazolással támasztja alá a kezelésre való egészségügyi alkalmatlanságát, és flexibilis árral rendelte meg a szolgáltatást, Brahmayurveda a befizetett összegnek megfelelő kreditet ír jóvá, melyet bármely Brahmayurvedaszolgáltatásra felhasználhat az Ügyfél, vagy az Ügyfél által megjelölt személy..
 8. 5.9.  Amennyiben a Brahmayurveda oldalán felmerülő ok miatt nem tudja az Ügyfél igénybe venni a Szolgáltatásokat, úgy az Ügyfél által már befizetett és ellenszolgáltatás nélküli összeg az Ügyfél részére visszajár, vagy Ügyfél kérésére Brahmayurveda köteles másik időpontot biztosítani az Ügyfél számára. Ezen felül az Ügyfél további kártérítésre nem jogosult.
 9. 5.10.  Amennyiben a Szolgáltatások ellenértékének a kifizetése átutalással történik, Brahmayurveda felhívja az Ügyfelek figyelmét, hogy áfás számlát kizárólag az utaló személy nevére tud kiállítani. Előleg és a fennmaradó összeg befizetéséről Bramayurveda előlegszámlát/-számlákat állít ki. A végszámla személyesen vehető át vagy elektronikus formában kérhető.5.11. 5.11. Kártérítés Amennyiben az Ügyfél, az Ügyfél látogatója bármely okból kifolyólag (az ÁSZF, a Házirend szabályainak stb. be nem tartása) kárt okoz Brahmayurveda vagyontárgyaiban, a Brahmayurveda Pihenőház felszerelésében, vagy Brahmayurveda bármelytulajdonában, Ügyfél teljes kártérítési felelősséggel tartozik, és köteles Brahmayurveda igazoltan felmerült kárát megtéríteni.

          6. Ügyfélszolgálat-Panaszkezelés

 1. 6.1.  A Szolgáltatásokkal kapcsolatos felvilágosítás, valamint a reklamációk ügyében kizárólag Brahmayurveda recepciója jár el, cím: 2730 Albertirsa, Kossuth Lajos utca 2. (telefon: +36-70-396-9-668, , e-mail: reservations@brahmayurveda.com). Brahmayurveda felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy panaszával kizárólag Brahmayurveda recepciójához vagy ayurvedikus orvosához fordulhat, más Ügyfélhez nem.
 2. 6.2.  Az Szolgáltatásokkal kapcsolatban a recepció reklamációkat kizárólag az Ügyféltől, illetve írásbeli meghatalmazottjától, az Szolgáltatások igénybevételekor kapott számla bemutatása mellett fogad el.
 3. 6.3.  Amennyiben a recepció munkatársa nem tud hitelt érdemlő módon meggyőződni az Ügyfél személyazonosságáról, jogosult kérni a panasz írásban történő megerősítését, illetve a reklamációt elutasítani.7. A Szolgáltatások megszűnésének esetei
 1. 7.1.  Az Ügyfél bármikor jogosult felmondani a Szolgáltatásokat. Amennyiben az Ügyfél csak egy alkalmas kezelésen vesz részt, a kezelés megszakítása esetén a teljes kezelés árát köteles megfizetni, tekintettel arra, hogy a kezelést végző szakember a rendelkezésére állt.
 2. 7.2.  Abban az esetben, ha az Ügyfél egy kezeléssorozatra jegyezte elő magát, azonban a kezelést – az Ügyfélnek felróható okból – meg kell szakítani, az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a teljes kezeléssorozat árát köteles megfizetni. Brahmayurveda nem köteles a fel nem használt kezelések árát az Ügyfél részére visszatéríteni.
 3. 7.3.  Amennyiben az Ügyfél egészségügyi szolgáltatáscsomagot vesz igénybe, az Ügyfél a szállás szolgáltatást is jogosult bármikor lemondani, illetve megszakítani, azonban figyelemmel jelen ÁSZF 4.5., 5.7. pontjaiban foglaltakra, lemondása/megszakítása esetén nem jogosult a kifizetett szolgáltatás ellenértékét sem visszakövetelni, illetve Brahmayurveda nem köteles a lemondás miatt igénybe nem vett szolgáltatások ellenértékét visszafizetni.
 4. 7.4.  Az Ügyfél által igénybe vett/igénybe veendő Szolgáltatások esetleges lemondása, illetve megszakítása esetére Brahmayurveda kifejezetten javasolja az Ügyfélnek sztornó/útlemondási biztosítás kötését, az Ügyfél által választott biztosítótársaságnál, a pénzügyi kockázatok elkerülése érdekében. Brahmayurveda kizárja a felelősségét arra az esetre, ha az Ügyfél a felhívás ellenére nem köt útlemondási biztosítást, azonban az Ügyfél vagy nem veszi igénybe a lefoglalt szolgáltatást, vagy idő előtt megszakítja azt.
 5. 7.5.  Brahmayurveda azonnali hatállyal jogosult az Ügyfélnek nyújtott egészségügyi és/vagy bentlakásos szolgáltatás nyújtását felmondani, amennyiben az Ügyfél megszegi jelen ÁSZF-ben, az ÁSZF-ben is megtalálható házirendben foglaltakat, továbbá amennyiben magatartásával sérti vagy veszélyezteti a többi vendég, vagy a BrahmayurvedaPihenőházban dolgozó személyek életét, testi épségét, jogait, Brahmayurveda jó hírnevét vagy kárt tesz Brahmayurveda tulajdonában. Brahmayurveda azonnali hatályú felmondása esetén Ügyfél nem jogosult az általa már kifizetett díj visszakövetelésére, illetve Brahmayurveda nem köteles azt visszafizetni. Brahmayurveda jogosult az Ügyféltől kártérítést követelni kár bekövetkezte esetén, ha a kár bekövetkezte az Ügyfél felróható magatartásának következménye.
 1. 7.6.  Figyelemmel a 2.4. és 4.7.3. pontban foglaltakra, amennyiben az Ügyfél nem tájékoztatja Brahmayurvedat bármely olyan általa is tudott betegségéről, korábbi kezelésekre adott reakcióiról, menstruációjáról, mely alapján a Brahmayurveda által nyújtott egészségügyi szolgáltatást nem vehetné igénybe, vagy szenvedélybetegségéről (alkohol- és/vagy drogproblémák), és a szenvedélybetegségével vagy azzal összefüggésben súlyosan megszegi jelen ÁSZF rendelkezéseit, Brahmayurveda jogosult a szolgáltatás nyújtását azonnali hatállyal felmondani, amely esetben az Ügyfél nem jogosult az általa befizetett összeget visszakövetelni.
 2. 7.7.  Brahmayurveda felhívja továbbá az Ügyfél figyelmét, hogy amennyiben tájékoztatási kötelezettségének eleget téve, az Ügyfél tájékoztatja Brahmayurvedat szenvedélybetegségéről, azonban jelen ÁSZF rendelkezései ellenére nem képes magát „távol tartani” a szenvedélye tárgyától (alkoholtól, drogtól, és egyéb tudatmódosító szerektől, a továbbiakban: „Szerek”), azzal a többi páciens nyugalmát veszélyeztet(het)i, és ezzel az általános szerződési feltételekbe ütköző magatartást valósít meg, szintén megalapozza Brahmayurveda azonnali felmondásra való jogát.
 3. 7.8.  Brahmayurveda hangsúlyozottan felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy amennyiben a Brahmayurveda által a kezelések időtartama alatt kifejezetten nem javasolt Szereket használ, amely következtében vagy a saját elhatározásából távozik a Brahmayurveda Pihenőházból, vagy a többi vendég nyugalma érdekében – azonnali felmondás jogát gyakorolva – távozásra kell bírni, úgy a távozás a szereket használó páciens ÁSZF-be ütköző magatartása miatt következik be, amely oknál fogva pénz visszafizetésére nem jogosult.
 4. 7.9.  Brahmayurveda jogosult a szolgáltatás nyújtását azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Ügyfél viselkedésével, kommunikációjával megzavarja saját vagy más vendég kezelését, nyugalmát, vagy akadályozza Brahmayurveda munkavállalóit a munkavégzésben.
 5. 7.10.  Brahmayurveda kizárja a felelősségét a vendég olyan sérülései/kárai tekintetében, melyek abból fakadnak, hogy a vendég a jelen ÁSZF és házirend szabályait nem tartotta be vagy a rendelkezésre álló eszközöket vagy étrendkiegészítőket nem rendeltetésszerűen használta vagy nem az előírásoknak megfelelően fogyasztotta. Szállodánk nem vállal felelősséget az ezen okokból fakadó balesetért.

          8. ÁSZF hatálya

 1. 8.1.  Jelen ÁSZF általános jelleggel irányadó mindazon kérdésekben, amelyekről az Ügyféllel Brahmayurveda egyedi megállapodásban kifejezetten eltérően nem rendelkezik.
 2. 8.2.  A kizárólag egészségügyi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfelek esetén jelen ÁSZFegészségügyi szolgáltatáscsomag nyújtására vonatkozó rendelkezései nem

  alkalmazandók.

 3. 8.3.  Brahmayurveda bármikor jogosult jelen ÁSZF módosítására. A módosítást honlapján(www.brahmayurveda.com) teszi közzé.
 4. 8.4.  Jelen ÁSZF Brahmayurveda magánegészségügyi és bentlakásos szolgáltatásaira terjed ki.

          9. Vegyes rendelkezések

 1. 9.1.  Felek a jelen ASZF-el összefüggésben kialakult vitájukat elsősorban békés úton egyeztető tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben az ezzel kapcsolatos tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy Felek vitájukat a minenkor hatályos Polgári Perrendtartás szerint hatáskörrel rendelkező, illetékes bíróság előtt rendezik.
 2. 9.2.  A jelen ÁSZF-ben és az egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekre magyar jog, így különösen az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmaiminimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet, a szálláshely- szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely- üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet, a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyéb egészségügyi, társadalombiztosítási jogszabályok, szakmai irányelvek és a Megbízottnál érvényben lévő szakmai protokoll szabályai az irányadók.
 3. 9.3.  A jelen ÁSZF 2022. 03. 10. napján lép hatályba és visszavonásig, illetve módosításig érvényes.

           Brahmayurveda Center Kft.